Beschermd monument

Schepenhuis

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID
5187
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5187

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

Het schepenhuis te Mechelen is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige gebouw bestaande uit een eerste schepenhuis uit de 13de eeuw en aanpalend ten zuiden een tweede en groter schepenhuis van 1374-1375.Waarden

Het voormalig Schepenhuis of Oud Paleis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schepenhuis

Steenweg 1 (Mechelen)
In zijn huidige vorm: een eerste schepenhuis uit de 13de eeuw en aanleunend een tweede en groter schepenhuis van 1374.