Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kazerne Hoofdwacht

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 51870   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51870

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eertijds bestemd voor het onderbrengen van de keizerlijke wachttroepen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kazerne Hoofdwacht, later Handelsbeurs

Kouter 29 (Gent)
Eertijds bestemd voor het onderbrengen van de keizerlijke wachttroepen.