Beschermd monument

Domein Maxburg

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden
ID: 5188   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5188

Besluiten

Geografisch pakket provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten, schrappingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3976

Beschrijving

Het domein Maxburg te Hoogstraten is beschermd als monument. Deze bescherming omvat een landhuis met aanhorigheden waaronder een kapel met voormalige paardenstallen/koetshuis, conciërgewoningen en een rentmeesterswoning met boerderij.


Waarden

Domein Maxburg: landgoed met landhuis, kapel met voormalige paardenstallen/koetshuis, conciërgewoningen en voormalige rentmeesterswoning met boerderij en restant van ijskelder is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Domein met landhuis, typerend voor deze regio als materiële getuige van de vestiging van allochtone kapitaalkrachtige zakenlui en industriëlen naar aanleiding van de ontginningswet van 25 maart 1847. In deze sociaal-economische context, vanaf het begin van de jaren 1860 een bedrijfsdomein met industrieel-agrarische activiteit, op het einde van de jaren 1880 geëvolueerd tot riant lusthof met jachtterrein.
Landhuis met neotraditionele inslag, typerend voor de landhuizen te Meer van deze periode. Zich onderscheidend in het intact behouden, waardevolle interieur. Bewaarde interieurindeling en -afwerking, getuigend van een hoge kwaliteit en authenticiteit als toonbeeld van eclectische interieurkunst.
Bijhorende voormalige rentmeesterswoning met boerderij, ook 'Heyhoef' genoemd.
Woonhuis in traditionele stijl, typerend voor de tweede helft van de 19de eeuw, stalling in 1935 aangepast.
Twee bijhorende pittoreske en traditioneel ingerichte conciërgewoningen met aanpalende serres van ijzer en glas, daterend van circa 1860, waarvan één gereconstrueerd naar oorspronkelijk model.
De kapel met stallingen vormt het resultaat van de verbouwing van de oorspronkelijke stokerij naar aanleiding van de stillegging van de bedrijfsactiviteiten in circa 1887.

Domein teruggaand op het het midden-18de-eeuwse landgoed van de hertogse hoeve, zogenaamd 'de Aertsehoef', opgericht door de eerste hertog van Hoogstraten, Niklaas Leopold van Salm-Salm. Landgoed getuigend van de historische evolutie in landgebruik en opeenvolgende bestemmingen, onlosmakelijk verbonden met de evolutie en de levensloop van het gebouwde en zich in zijn parkaanleg onderscheidend van de agrarische omgeving


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein Maxburg

Maxburgdreef 31, 33, 35, 37, 39, 41 (Hoogstraten)
Landhuis met aanhorigheden namelijk kapel met voormalige paardenstallen/koetshuis, conciërgewoningen en voormalige rentmeesterswoning met boerderij.