Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Onderwijzerswoning en gemeenteschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
51883
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51883

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige onderwijzerswoning en gemeenteschool van Kalken, gelegen op de hoek met de Koffiestraat. Op 27 mei 1874 vroeg het gemeentebestuur van Kalken de officiële toelating om een stuk bouwgrond aan te kopen op de hoek van de huidige Kouter- en Koffiestraat in functie van de bouw van de gemeentelijke meisjesschool met bijhorend schoolhuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Onderwijzerswoning en gemeenteschool

Kouterstraat 2-4 (Laarne)
De werken voor de bouw van de nieuwe school met bijhorend schoolhuis werden toegewezen aan aannemer August De Mey uit Wetteren en waren voltooid begin 1877. De nieuwgebouwde onderwijzerswoning was een bakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder pannen schilddak. De aanpalende meisjesschool omvatte onder meer drie klassen en twee overdekte speelplaatsen.