Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve 't Hoogserlei

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51905
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51905

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoogserleistraat nr. 5. Historische hoeve "'t Hoogserlei", gelegen aan de oostzijde van de straat. Historiek. De hoeve wordt voor het eerst vermeld als "tooghe Scalley" in een disregister in 1462; in het eerste landboek van Tielt-buiten van 1645 "up 't Hooh Scharlei" genoemd. Het toponiem wijst op hoger gelegen gronden die in de loop der tijAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve 't Hoogserlei

Hoogserleistraat 5 (Tielt)
Hoogserleistraat nr. 5. Historische hoeve "'t Hoogserlei", gelegen aan de oostzijde van de straat. Historiek. De hoeve wordt voor het eerst vermeld als "tooghe Scalley" in een disregister in 1462; in het eerste landboek van Tielt-buiten van 1645 "up 't Hooh Scharlei" genoemd. Het toponiem wijst op hoger gelegen gronden die in de loop der tij