Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51922
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51922

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In oorsprong 18de-eeuwse hoeve bestaande uit een boerenhuis en stal, volgens het kadaster grondig verbouwd/herbouwd in 1953. De hoeve was gelegen in de heerlijkheid Ten Aerden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Helleput 2 (Harelbeke)
In oorsprong 18de-eeuwse hoeve bestaande uit een boerenhuis en stal, volgens het kadaster grondig verbouwd/herbouwd in 1953. De hoeve was gelegen in de heerlijkheid Ten Aerden. Erftoegang met vernieuwd, ijzeren hek tussen twee bakstenen pijlers. verharde erfoprit. Sterk verbouwd woonhuis van 1952 aan de straatkant. Drie landgebouwen ten zuiden van het woonhuis; verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Vermoedelijk 18de-eeuwse schuur verbouwd in 1953 aan de westzijde van het erf.