Beschermd monument

Kapucijnenklooster en wegkapel van Onze-Lieve-Vrouw

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden

ID
5196
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5196

Besluiten

Geografisch pakket provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten, schrappingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3976

Beschrijving

Het kapucijnenklooster te Meerle is met inbegrip van de ten noorden van het klooster gelegen wegkapel Onze-Lieve-Vrouw, beschermd als monument. Het klooster omvat een kerk met kloostervleugels rond een pandhof, enkele vrijstaande gebouwen en hun omgeving met onder andere een moestuin, een boomgaard, een bos en een dreef.Waarden

Het kapucijnenkloostercomplex met kerk, kloostervleugels, schuur, voormalige werkplaatsen, moestuin, boomgaard, aanplantingen, bos met dubbele beukendreef en Calvarieberg en de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Kloostersite door de kapucijnen en enkele invloedrijke katholieke families uit de Baronie van Breda op het einde van de 17de eeuw gesticht als religieuze beschermpost naar aanleiding van de aanhoudende godsdienstvervolgingen na de scheiding der Nederlanden.
Kloostervleugels en kerk, opgerichtcirca 1730-1740 als een typisch voorbeeld van kapucijnenarchitectuur wat betreft plattegrond, gevel- en binnenarchitectuur. Het 18de-eeuwse concept werd gewijzigd door laat-19de-eeuwse verbouwingen en uitbreidingen.
De 20ste-eeuwse ingrepen hebben de particuliere soberheid en eenvoud, eigen aan de fransiscanerarchitectuur niet wezenlijk verstoord.
Zuidelijke kloostervleugel als meest authentieke bouwdeel met oudst bewaarde kloostercellen.
Schuur met ingebouwde bakoven waarvan 18de-eeuwse structuur en uitzicht grotendeels bewaard is. De herkenbare 18de-eeuwse aanleg van een beukendreef leidende naar een Calvarieberg, de moestuin en boomgaard en de werkplaatsen maken intrinsiek deel uit van de historische kloostersite.
De zogenaamde "Kapel van Onze-Lieve-Vrouw", opgericht door lokale weldoenster Petronella Bernagie op het einde van de 17de eeuw, als devotiekapel, typerend voor het historisch landelijk karakter van de Noorderkempen en als vrij gaaf bewaarde sobere wegkapel, opgetrokken in natuursteen en opklimmend tot circa 1693 met laatbarokke stijlkenmerken.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw

Dreef zonder nummer (Hoogstraten)
Barokke wegkapel opklimmend tot circa 1693, gebouwd in opdracht van Petronella Bernagie, tante van Jan de Wyse, stichter van het kapucijnenklooster.


Kapucijnenklooster

Dreef 38-40 (Hoogstraten)
Kloostercomplex met kerk en kloostervleugels rondom een pandhof en enkele vrijstaande gebouwen; moestuin en boomgaard, aanplantingen en bos met dubbele beukendreef naar Calvarieberg.