Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuws boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51998   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51998

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hellestraat nr. 16. Dieper in gelegen 19de-eeuws boerenhuis, volume reeds aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846). Verankerde bakstenen lijstgevel getypeerd door de deuromlijsting van zwarte baksteen. Ten oosten bakhuisje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Hellestraat 16 (Anzegem)
Dieper in gelegen 19de-eeuws boerenhuis, volume reeds aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Verankerde bakstenen lijstgevel getypeerd door de deuromlijsting van zwarte baksteen. Ten oosten bakhuisje.