Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen

Beschermd monument van tot heden

ID
5200
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5200

Besluiten

Kapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-1997  ID: 3246

Beschrijving

De kapel Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen werd in 1866 opgetrokken tijdens een cholera-epidemie en valt op door het gebruikt van gesinterde baksteen.

Historiek

De oprichting van een kapel door één persoon, een familie, een buurt of een kerkelijke instelling was eertijds een uiting van intense volksdevotie. Het volksgeloof richtte zich in gebed tot de patroonheilige voor het verkrijgen van een gunst of uit dankbaarheid; aan 'wonderbaarlijk' gevonden beelden werden miraculeuze eigenschappen toegekend. De Onze-Lieve-Vrouwekapel aan Boskant werd in 1866 opgericht tijdens een cholera-epidemie en is één van de vele Onze-Lieve-Vrouwekapellen van Klein-Brabant dat bekend staat voor zijn Mariadevotie. Karakteristiek is de aanwezigheid van een lindeboom.

Beschrijving

De kapel Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen is schuin ingeplant ten opzichte van de straat en heeft een rechthoekige plattegrond met een rechthoekig uitspringend koortje. Het gebouwtje werd in 1866 gebouwd tijdens een cholera-epidemie. De bakstenen constructie is afgedekt door een zadeldak van Vlaamse pannen met een klokkentorentje en wordt rechts geflankeerd door een linde. Het gevelparement is verlevendigd door de verwerking van gesinterde baksteen voor de plint, hoeklisenen, de boogfries, de gevelaflijning en de omlijstingen van de spitsboogvensters en -deur. In de puntgevel is een spitsboogdeur uitgewerkt, geflankeerd door hardstenen gevelstenen. De linkse vermeldt "BOSKANTKAPEL GEBOUWD IN 1866, GERESTAUREERD 1976", de rechtse vermeldt "CH. L. VERHEYDEN 1866".

Het interieur is bepleisterd en beschilderd en afgedekt met een tongewelf. Het koor wordt afgescheiden door houten vleugeldeur.

Bibliografie

  • Beschermingsdossier DA002107, Kapellen Bornem (F. Brenders, 1997, digitaal dossier).


Waarden

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Onze-Lieve-Vrouwkapel van 1866.

volkskundige waarde

Devotiekapel voor Onze-Lieve-Vrouw in het als mariaal oord bekende Klein-Brabant.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Boskant 34 (Bornem)
Schuin ten opzichte van de straat ingeplante kapel op rechthoekige plattegrond met rechthoekig uitspringend koortje, van 1866.