Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kerk Sint-Antonius abt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
52006
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52006

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerde kruiskerk, gelegen te midden van een plein, omzoomd door platanen. Calvarie onder zadeldakje aan het zuidelijke transept en monument met voorstelling van het Heilig Hart van Christus ter ere van de slachtoffers van beide wereldoorlogen aan de zuidelijke gevel. In oorsprong Romaanse kerk uit de eerste helft van de 13de eeuw, met bewaard koor, vieringstoren en kruisbeuk, beschermd als monument bij K.B. van 20.02.1939. Gehele kerk beschermd als monument bij K.B. van 18.01.1974.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Antonius abt

Rollegemplaats zonder nummer (Kortrijk)
Georiënteerde kruiskerk, gelegen te midden van een plein, omzoomd door platanen. Calvarie onder zadeldakje aan het zuidelijke transept en monument met voorstelling van het Heilig Hart van Christus ter ere van de slachtoffers van beide wereldoorlogen aan de zuidelijke gevel. In oorsprong Romaanse kerk uit de eerste helft van de 13de eeuw, met bewaard koor, vieringstoren en kruisbeuk, beschermd als monument bij K.B. van 20.02.1939. Gehele kerk beschermd als monument bij K.B. van 18.01.1974.

Is de omvattende vaststelling van

Orgel parochiekerk Sint-Antonius abt

Rollegem (Kortrijk)
In 1908 werd een nieuw doksaalorgel geleverd door G. Cloetens (Brussel). In 1992 werd een hoeveelheid pijpwerk uit het orgel gehaald door J. Bruggeman (Marke), en geplaatst in een koororgel. In het koor staat een Positief-orgel, door de firma Loncke (Esen) in 1965 gebouwd voor de kerk van Anzegem; in dit positief was pijpwerk (een 6-tal registers) uit het Van Peteghem-orgel van Anzegem verwerkt.