Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Goed te Vormezele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52024
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52024

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eertijds foncier van de gelijknamige heerlijkheid. De oudst bekende bezitter in de 15de eeuw is Daniel Van Hecke. De heerlijkheid van Voormezele had een baljuw en zeven schepenen en hing af van de heerlijkheid Voormezele bij Ieper. Vroeger "omwald", nu nog aan de noord- en westzijden behouden walgracht. Thans toegankelijk via blauw-witgeschilderd ijzeren hek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Goed te Vormezele

Heirstraat 88 (Aalter)
Vroeger omwald goed, nu nog aan de noord- en westzijde behouden walgracht. Heden toegankelijk via blauw-witgeschilderd ijzeren hek. Ten westen, boerenwoning vermoedelijk uit de 18de eeuw, bestaande uit samenstel van laag- en hooghuis van respectievelijk acht en drie traveeën en één en twee bouwlagen onder zadeldaken met klokkenstoel.