Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52032
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52032

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve bestaande uit woonhuis en dwarsschuur. Ruim begraasd erf met opmerkelijke hoogstammige boom en afgezoomd door meidoornhaag.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Heiveldstraat 96 (Beveren)
Hoeve bestaande uit woonhuis en dwarsschuur. Ruim met gras begroeid erf met opmerkelijke hoogstamboom en afgezoomd door meidoornhaag.