Beschermd monument

Smidse

Beschermd monument van 18-06-1986 tot heden
ID: 5206   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5206

Besluiten

Herenhuizen, stadswoningen en stadswaag
definitieve beschermingsbesluiten: 18-06-1986  ID: 2162

Beschrijving

De oude smidse met puntgevel en korfboogpoort te Antwerpen, is beschermd als monument.Waarden

Falconrui 58 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Traditionele smidse

Falconrui 58 (Antwerpen)
Oude smidse met puntgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl, mogelijk daterend uit de 17de eeuw.