Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52068
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52068

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 39. Hoog diephuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (pannen). Imitatieve wederopbouwarchitectuur uit het begin van de jaren 1920, geinspireerd op de regionale renaissancevormgeving. Bakstenen trapgevel opgesplitst in twee registers. Bovenbouw met ontleende renaissancepatronen: aediculavenster met schelpvulling ter verfraaiing van de geveltop en houten kruiskozijnen verdiept in korAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Ooststraat 39 (Veurne)
Hoog diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Imitatieve wederopbouwarchitectuur uit het begin van de jaren 1920, geïnspireerd op de regionale renaissancevormgeving. Bakstenen trapgevel opgesplitst in twee registers.