Bedevaartpark Mariapark

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Dreef
Locatie Dreef zonder nummer (Hoogstraten)
Alternatieve naam Genadedal

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13014/143.1
  • OA003195

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Bedevaartpark Mariapark

Dreef zonder nummer, Hoogstraten (Antwerpen)

Bedevaartspark aan de westzijde van de Dreef, tegenover het kapucijnenklooster.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het bedevaartpark Mariapark, modo Genadedal, aan de westzijde van de Dreef tegenover het kapucijnenklooster.

Waarden

Mariapark, modo "Genadedal" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

Als materiële getuige van de intense mariale volksdevotie en pelgrimages, kenmerkend voor het katholieke reveil van rond vorige eeuwwisseling en het opflakkerende volksgeloof na de twee wereldoorlogen.

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde: In oorsprong het kloosterbos van de kapucijnen, op initiatief van de provinciaal voornamelijk tussen 1895 en 1955 uitgebouwd en aangelegd als een uitgebreid bedevaart- of processiepark, waarin een uniek ensemble van kapellen, beelden(groepen) of andere religieuze uitbeeldingen, representatief voor de volkse en traditionele, religieuze kunst vanaf het einde van de 19de eeuw tot op heden. Realisaties van rotseerder Michiel Geysels uit de jaren 1930 als representatief en kwalitatief hoogstaande voorbeelden van de zogenaamde "cementrustiek" in religieuze context.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.