Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52079
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52079

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 15. Wederopbouwhoevetje naar verluidt n.o.v. architect A. Baert (Gent) van 1920-1921. Teruggaand op de regionale hoevebouw cf. opstelling-indeling, aanplantingen en bouwmaterialen, echter minder streekeigen bedaking voor boerenhuis cf. schilddak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve

Wolvenstraat 15 (Wervik)
Wederopbouwhoevetje naar verluidt naar ontwerp van architect A. Baert (Gent) van 1920-1921.