Beschermd monument

Soeten Naem Jesus: voorgevel

Beschermd monument van 18-06-1986 tot heden

ID: 5208   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5208

Besluiten

Herenhuizen, stadswoningen en stadswaag
definitieve beschermingsbesluiten: 18-06-1986  ID: 2162

Beschrijving

De voorgevel van de stadswoning genaamd Soeten naem Jesus te Antwerpen, is beschermd als monument.Waarden

Keizerstraat 32 (gevel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Soeten Naem Jesus en de Rosenhoedt

Keizerstraat 32-36 (Antwerpen)
Ensemble van drie traditionele diephuizen met trapgevels, daterend uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw. Het nummer 32 draagt van oudsher de naam "Soeten Naem Jesus", het nummer 36 de naam "de Rosenhoedt".