Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52144
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52144

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig brouwershuis van de verdwenen brouwerij naar verluidt genaamd "Den Hert". Volgens het land- en kaartenboek van Hamme (1772-1776) bevond zich hier toen op hetzelfde perceel al een grote hofstede met vier losse bestanddelen rondom een erf dat in 1775 bezit was van Jan Baptiste Roggeman, mét de ten oosten achterliggende boomgaard.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerswoning

Evangeliestraat 69 (Hamme)
Voormalig brouwershuis van de verdwenen brouwerij Den Hert. Gerenoveerde alleenstaande burgerwoning met twee bouwlagen van vijf traveeën onder pannen zadeldak, ingeplant in omringende tuin.