Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
52151
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52151

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerwoning, beschermd als monument bij M.B. van 03.06.2005. Volgens kadastergegevens gebouwd circa 1906 op een onbebouwd perceel aan de "Wandeling" in opdracht van Pierre Lammens.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Jan Broeckaertlaan 1 (Wetteren)
Burgerwoning, gebouwd circa 1906, in neoclassicistische stijl met typerende gevelopbouw en dubbelhuisopstand, van drie traveeën en tweeënhalve bouwlagen onder pannen zadeldak.