Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52153   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52153

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Prins Albertstraat nrs. 14-28. Eenheidsbebouwing uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Oorspronkelijk een huizenrij met beraapte gevels en muuropeningen met vlakke, beschilderde omlijstingen. Enkel de gevels van nrs. 14, 16 en 26 hebben grotendeels het oorspronkelijke uitzicht bewaard.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Prins Albertstraat 14-28 (Brugge)
Eenheidsbebouwing uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Oorspronkelijk een huizenrij met beraapte gevels en muuropeningen met vlakke, beschilderde omlijstingen.