Hoeve De Vondelstede

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Heerle
Locatie Heerle 78 (Hoogstraten)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13014/148.1
  • OA003200

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve De Vondelstede

Heerle 78, Hoogstraten (Antwerpen)

Gebouwd circa 1853 volgens arduinen gevelsteen, als modelhoeve door grootgrondbezitter E. Jacquemyns.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve De Vondelstede te Meerle, is beschermd als monument.

Waarden

De hoeve De Vondelstede met woonhuis, stallingen, schuur, ijskelder en bijgebouwen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als representatief, authentiek, gaaf bewaard en vroeg voorbeeld van een 'modelhoeve', opgericht circa 1853 door een lokale grootgrondbezitter, te situeren binnen de historische context van de ontginningspolitiek van de heide vanaf het midden van de 19de eeuw (Ontginningswet van 25 maart 1847).
Voor de regio typologisch uitzonderlijk hoevecomplex met afzonderlijk woonhuis, schuur en stallingen volgens een U-vormige planconcept. Bijhorende gaaf bewaarde ijskelder met fraai bakstenen toegangssas.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.