Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel van de zeven weeën

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52185   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52185

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Katharinastraat z.nr./ Magerstraat. Kapel van de zeven weeën. Eclectische wegkapel opgericht in 1901 door E.H. Vandenbulcke op grond geschonken door de familie Vandenberghe.Bakstenen kapel op tienhoekige plattegrond onder leien puntdak bekroond door ijzeren kruis. De gevel wordt geritmeerd door verjongende steunberen. Drie traveeën breed portaal onder leien afdak rustend op houten cAanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel van de zeven weeën

Magerstraat 72 (Kortrijk)
Sint-Katharinastraat z.nr./ Magerstraat. Kapel van de zeven weeën. Eclectische wegkapel opgericht in 1901 door E.H. Vandenbulcke op grond geschonken door de familie Vandenberghe.Bakstenen kapel op tienhoekige plattegrond onder leien puntdak bekroond door ijzeren kruis. De gevel wordt geritmeerd door verjongende steunberen. Drie traveeën breed portaal onder leien afdak rustend op houten c