Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis met kern van 1665

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52188
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52188

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis, aan de koorzijde van de kerk. Huidige voorgevel beraapt, met drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien), uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Belseledorp 98 (Sint-Niklaas)
Hoekhuis aan de koorzijde van de kerk, met drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Rechter zijgevel toont oudere kern, met in een cartouche het jaartal 1665. Elementen uit die periode zijn de muurvlechtingen en de behouden klooster- en kruiskozijnen, laatstgenoemde in haaks aanbouwsel van twee traveeën onder afzonderlijk zadeldak.