Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis met kern van 1665

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52188   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52188

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis, aan de koorzijde van de kerk. Huidige voorgevel beraapt, met drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien), uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Belseledorp 98 (Sint-Niklaas)
Hoekhuis aan de koorzijde van de kerk, met drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw. Rechter zijgevel toont echter oudere kern van 1665.