Beschermd monument

Burgerhuis Gulden Ster

Beschermd monument van 03-06-1986 tot heden

ID
5220
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5220

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1986  ID: 2145

Beschrijving

Burgerhuis Gulden Ster is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van Grote Markt 3 als volgt gemotiveerd: "als voorbeeld van Lodewijk XV-architectuur uit de tweede helft van de 18de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000669, Twintig monumenten in Mechelen (F. Brenders, 1986).


Waarden

Grote Markt 3 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Gulden Ster

Grote Markt 3 (Mechelen)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen van circa 1773, met Lodewijk XV-halsgevel met een in- en uitzwenkende top.