Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve 't Appelken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52218   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52218

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De voormalige hoeve, gelegen ten oosten achter de parochiekerk van Waterland-Oudeman, en aan de dijkweg, Watervlietsesteenweg, is sedert 1999 in gebruik voor vakantieverblijf. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 03.06.2005.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve 't Appelken

Appelstraat 3 (Sint-Laureins)
De voormalige hoeve, gelegen ten oosten achter de parochiekerk van Waterland-Oudeman, en aan de dijkweg, Watervlietsesteenweg, is sedert 1999 in gebruik voor vakantieverblijf. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 03.06.2005.

Is de omvattende vaststelling van

Treures bij Hoeve 't Appelken

Appelstraat 3 (Sint-Laureins)
Mooi gevormde treures functioneert als zomerhuis op het erf. De kruin wordt bijgeknipt in de vorm van een parasol en de afhangende takken worden derwijze geknipt dat onder doorlopen mogelijk is.