Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Martinus en Sint-Christoffelkerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52265   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52265

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerd bedehuis, centraal op het dorpsplein. Oude delen beschermd als monument bij K.B. van 19 april 1937. Laatgotische hallenkerk uit het einde van de 15de of het begin van de 16de eeuw, opgetrokken ter vervanging van de Romaanse zaalkerk die gesloopt werd in de 15de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus en Sint-Christoffel

Sint-Maartensplein 10 (Wevelgem)
Georiënteerd bedehuis, centraal op het dorpsplein. Oude delen beschermd als monument bij K.B. van 19 april 1937. Laatgotische hallenkerk uit het einde van de 15de of het begin van de 16de eeuw, opgetrokken ter vervanging van de Romaanse zaalkerk die gesloopt werd in de 15de eeuw.