Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Maison Raes

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52274
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52274

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Maison Raes", bedrijf in keramiekvloeren. Fraai burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen daterend uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Later gevelparement van geglazuurde baksteen met opvallende tegeltableaus op de borstweringen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Maison Raes

Ferdinand Lousbergskaai 127 (Gent)
Zogenaamd "Maison Raes", bedrijf in keramiekvloeren. Fraai burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen daterend uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Later gevelparement van geglazuurde baksteen met opvallende tegeltableaus op de borstweringen.