Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning met waterpomp

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52318
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52318

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pladijsstraat nr. 225. Dieper in gelegen en dwars op de straat ingeplant boerenhuisje met deels ingewerkte nieuwbouw. Volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1835). Volgens de kadastrale gegevens wordt de woning in 1885 afgebroken en heropgebouwd. In 1917 wordt de woning uitgebreid met een dwars vleugel, die in 1960 vervangen wordt. Gecementeerde verankerde baksteenbouwAanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning met waterpomp

Pladijsstraat 225 (Deerlijk)
Pladijsstraat nr. 225. Dieper in gelegen en dwars op de straat ingeplant boerenhuisje met deels ingewerkte nieuwbouw. Volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1835). Volgens de kadastrale gegevens wordt de woning in 1885 afgebroken en heropgebouwd. In 1917 wordt de woning uitgebreid met een dwars vleugel, die in 1960 vervangen wordt. Gecementeerde verankerde baksteenbouw