Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stoommelkerij in modernistische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52369   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52369

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige stoommelkerij, later in gebruik voor autohandel, thans leegstaand.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stoommelkerij in modernistische stijl

Dudzeelse Steenweg 489 (Brugge)
Voormalige stoommelkerij, later in gebruik voor autohandel, nu leegstaand.