Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52389   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52389

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie uit 1751, ten zuiden van de kerk gelegen, in ruime beplante tuin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Amandusparochie

Zeverenkerkstraat 1 (Deinze)
Pastorie uit 1751, ten zuiden van de kerk gelegen, in ruime beplante tuin.