Hoeve Jezuïetenhof

Beschermd monument van 15-05-2000 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Bierbeek
Deelgemeente Opvelp
Straat Velpestraat
Locatie Velpestraat 33-37 (Bierbeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24011/121.1
  • 4.01/24011/125.1
  • OB001309

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Jezuïetenhof

Velpestraat 33-37, Bierbeek (Vlaams-Brabant)

Vroeger in het bezit van het Jezuïetencollege te Leuven. Gesloten hoeve met de woon- en dienstruimten rondom een groot rechthoekig binnenhof.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gebouwen behorend tot de hoeve, zogenaamd Jezuïetenhof.

Waarden

Het Jezuïetenhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Oorspronkelijk leen van de heren van Opvelp, sinds 1515 vermeld als eigendom van de familie Everaerts, in opeenvolgende generaties meier en rentmeester van de dorpsheer, die er circa 1500 een hooghuis met dienstgebouwen liet optrekken, waarna het ruim 40 bunder groot landbouwcomplex in 1648 werd verkocht aan het Leuvense Jezuïetencollege, verantwoordelijk voor de ingrijpende verbouwingen van 1761. Na de afschaffing van de orde in 1773 kwam de hoeve achtereenvolgens in het bezit van de Leuvense professor Josse Leplat (1782) en de landbouwersfamilies Huens (1794) en Vranckx (circa 1918), waarna de exploitatie werd stopgezet in 1965.
Deze stilistisch heterogene, bak- en kalkstenen semi-gesloten vierkantshoeve, waarvan aanleg en algemeen voorkomen grotendeels teruggrijpt tot de verbouwing van 1761, illustreert aan de hand van diverse bouwsporen de evolutie van een begin 16de-eeuwse uitbating met vakwerkconstructies in los verband rond een erf gegroepeerd naar een versteende semi-gesloten vierkantshoeve in 1761, met als eigenaardigheid de aanwezigheid van twee langsschuren (1761 en 1886) verwijzend naar een tijdelijke opdeling van de hoeve.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.