Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52436   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52436

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eertijds bepleisterd en beschilderd enkelhuis met een brede poorttravee, drie venstertraveeën en twee en een halve bouwlaag onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw en heden opgesplitst in twee woningen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Stationsplein 4-5 (Zottegem)
Eertijds bepleisterd en geschilderd enkelhuis met een brede poorttravee, drie venstertraveeën en twee en een halve bouwlaag onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw en heden opgesplitst in twee woningen.