Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kruisbeeld

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52444
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52444

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ter hoogte van nummer 10, kruisbeeld, oorspronkelijk houten kruis, op dezelfde plaats heropgericht in 1936 van beton, geschonken door de kasteelheer en burgemeester A. Iweins d'Eeckhoutte, in 2000 hersteld.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kruisbeeld

Borstekouterstraat zonder nummer (Zwalm)
Oorspronkelijk houten kruis, op dezelfde plaats heropgericht in 1936 van beton.