Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52456
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52456

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen van verankerde baksteen, onder zadeldaken (mechanische pannen), rondom een deels verhard erf; geasfalteerde zuidelijke erfoprit, de Kemmelbeek kruisend, en gemarkeerd door vierkante, bakstenen hekpijlers met gecementeerde piramidale bekroning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Bellestraat 116 (Ieper)
Hoeve met losse bestanddelen van verankerde baksteen, onder zadeldaken (mechanische pannen), rondom een deels verhard erf; geasfalteerde zuidelijke erfoprit, de Kemmelbeek kruisend, en gemarkeerd door vierkante, bakstenen hekpijlers met gecementeerde piramidale bekroning.