Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerderij en café

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52473
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52473

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige boerderij, met losse bestanddelen, en café zogenaamd "In den Haze" (zie gevelopschrift), in kern minstens opklimmend tot het tweede kwart van de 19de eeuw, thans uitzicht uit de eerste helft van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve en café

Haeyershoek 80 (Brakel)
Voormalige boerderij, met losse bestanddelen, en café zogenaamd "In den Haze" (zie gevelopschrift), in kern minstens opklimmend tot het tweede kwart van de 19de eeuw, thans uitzicht uit de eerste helft van de 20ste eeuw.