Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52486
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52486

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Alleenstaand dorpshuis van anderhalve bouwlaag en zes traveeën met leien zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel waarvan de rechthoekige vensters de voor de bouwperiode typerende afgeronde bovenhoeken vertonen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Visstraat 11 (Lebbeke)
Alleenstaand dorpshuis van anderhalve bouwlaag en zes traveeën met leien zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel waarvan de rechthoekige vensters de voor de bouwperiode typerende afgeronde bovenhoeken vertonen.