Beschermd monument

Caeneghemhoeve: duifhuis

Beschermd monument van 30-10-1945 tot heden
ID: 5249   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5249

Besluiten

Caeneghemhoeve: duiventil
definitieve beschermingsbesluiten: 30-10-1945  ID: 136

Beschrijving

De duiventoren horende bij de Caeneghemhoeve te Hingene, is beschermd als monument.


Waarden

De oude duiventil op de Caeneghemhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Caeneghemhoeve

Hendrik Muyshondtstraat 47 (Bornem)
Hoeve met losstaande bestanddelen, van 1626. Heden resten enkel de woning, de duiventoren met later aangebouwd bakhuisje en een stal, mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw, ten westen van de woning.