Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeidershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52505   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52505

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kortemarkstraat nr. 57. Boerenarbeidershuis, volgens het kadaster ca. 1878 gebouwd door J. Bassauw (mogelijk wordt Bossauw bedoeld) als 'gedeeltelijke reconstructie en vergroting' van een ouder pand. Licht achterin gelegen huis onder zadeldak (vernieuwde mechanische pannen, gootlijst op klossen), omhaagde tuin met boomgaard. Beschilderde en gecementeerde voorgevel met gekerfde motieven (eeAanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeidershuis

Kortemarkstraat 57 (Torhout)
Kortemarkstraat nr. 57. Boerenarbeidershuis, volgens het kadaster ca. 1878 gebouwd door J. Bassauw (mogelijk wordt Bossauw bedoeld) als 'gedeeltelijke reconstructie en vergroting' van een ouder pand. Licht achterin gelegen huis onder zadeldak (vernieuwde mechanische pannen, gootlijst op klossen), omhaagde tuin met boomgaard. Beschilderde en gecementeerde voorgevel met gekerfde motieven (ee