Hotel Mockenborgh

Beschermd monument van 03-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Frederik de Merodestraat
Locatie Frederik de Merodestraat 33 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/323.1
  • OA001663

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hotel Mockenborgh

Frederik de Merodestraat 33, Mechelen (Antwerpen)

Heden empire getinte lijstgevel van drie bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Haakse achtergebouwen en 16de-eeuwse huistoren.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hotel Mockenborgh is, met inbegrip van de binnenplaats, beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van Frederik De Merodestraat 33 als volgt gemotiveerd: "Voormalig Hotel van Mockenborgh, empire-getinte gevel uit de eerste helft van de 19de eeuw met mooi bewaard interieur."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000669, Twintig monumenten in Mechelen (F. Brenders, 1986).

Waarden

Frederik De Merodestraat 33 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.