Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster der zusters paulinen en school

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52549   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52549

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 36. Klooster der zusters paulinen met l. vrije basisschool en r. middenschool. Ca. 1834: vestiging van klooster. 1843: bouw van z.g. Franse klassen, speldenwerk- en tekenschool. 1861: inwijding kapel (cf. gedenksteen). 1879: bouw van St.-Aloysiusschool met erboven congregatiezaal (inmiddels afgebroken); 1904: bouw van meisjesklassen; 1910: herbouw van klooster n.o.v. T. Nolf (Torhout). W.OAanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster der zusters paulinen en school

Statiestraat 36 (Lichtervelde)
Klooster der zusters paulinen met links vrije basisschool en rechts middenschool.