Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Voorpostbunker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID: 52550   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52550

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorpostbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende tot de Duitse Hollandstellung.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bunker

Kwakkelstraat zonder nummer (Stekene)
Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken uit versterkte betonstenen als onderdeel van de Hollandstellung.