Beschermd monument

Goederenloods

Beschermd monument van 10-11-2003 tot heden

ID
5256
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5256

Besluiten

Stationsgebouw Essen en goederenloods
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-2003  ID: 4113

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de goederenloods, gelegen ten noordwesten van het station van Essen.Waarden

De goederenloods is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische en industrieel-archeologische waarde: Goed bewaard typevoorbeeld van een overlaadloods nabij het station van Essen gekenmerkt door een zorgvuldige en harmonische detaillering in neorenaissancestijl.
Als getuige van de economische ontwikkeling van Vlaanderen onder invloed van internationale spoorwegverbindingen en als architecturale getuige van de vroege fasen van de ontwikkeling van het transport over de rails.

industrieel-archeologische waarde

historische, in casu architectuurhistorische en industrieel-archeologische waarde: Goed bewaard typevoorbeeld van een overlaadloods nabij het station van Essen gekenmerkt door een zorgvuldige en harmonische detaillering in neorenaissancestijl.
Als getuige van de economische ontwikkeling van Vlaanderen onder invloed van internationale spoorwegverbindingen en als architecturale getuige van de vroege fasen van de ontwikkeling van het transport over de rails.


Aanduiding van

Is de bescherming van

NMBS-goederenloods

Hemelrijk zonder nummer (Essen)
Eenlaagse langgerekte goederenloods in neo-renaissance-stijl, gebouwd aan het begin van de 20ste eeuw.