Goederenloods

Beschermd monument van 10-11-2003 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Essen
Deelgemeente Essen
Straat Hemelrijk
Locatie Hemelrijk zonder nummer (Essen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11016/105.1
  • OA003324

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

NMBS-goederenloods

Hemelrijk zonder nummer, Essen (Antwerpen)

Eenlaagse langgerekte goederenloods in neo-renaissance-stijl, gebouwd aan het begin van de 20ste eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de goederenloods, gelegen ten noordwesten van het station van Essen.

Waarden

De goederenloods is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

historische, in casu architectuurhistorische en industrieel-archeologische waarde: Goed bewaard typevoorbeeld van een overlaadloods nabij het station van Essen gekenmerkt door een zorgvuldige en harmonische detaillering in neorenaissancestijl.
Als getuige van de economische ontwikkeling van Vlaanderen onder invloed van internationale spoorwegverbindingen en als architecturale getuige van de vroege fasen van de ontwikkeling van het transport over de rails.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.