Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52605   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52605

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistisch enkelhuis van vier traveeën met drie bouwlagen van 1853.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Keizer Karelstraat 112 (Gent)
Neoclassicistisch enkelhuis van vier traveeën met drie bouwlagen van 1853.