Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Stadswaag

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 18-06-1986 tot heden

ID
5261
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5261

Besluiten

Herenhuizen, stadswoningen en stadswaag
definitieve beschermingsbesluiten: 18-06-1986  ID: 2162

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Stadswaag, meer bepaald het plein met de omliggende gebouwen.Waarden

De Stadswaag is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswaag en omliggende straten

Hoornstraat, Lange Brilstraat, Raapstraat, Stadswaag (Antwerpen)
De Stadswaag werd als plein samen met de omliggende straten aangelegd in 1548 door Gilbert van Schoonbeke. In het midden stond de 'Nieuwe Waag' waar goederen werden gewogen en belast.

Is de omvattende bescherming van

't Gulde Schaep

Raapstraat 24 (Antwerpen)
Traditioneel pand genaamd “’t Gulde Schaep” op de hoek van Raapstraat en Stadswaag, dat in kern uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw dateert. De voorgevel zijde Raapstraat werd in 1808 door Matheus Van der Zanden in laatclassicistische stijl aangepast.


Barokpoortje

Stadswaag 13 (Antwerpen)
Barokpoortje in blauwe hardsteen uit de 17de eeuw, onderdeel van een in oorsprong traditioneel diephuis met trapgevel uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, heropgebouwd in 1995.


Breemen

Stadswaag 4 (Antwerpen)
In kern traditioneel diephuis genaamd "Breemen" op de hoek van Stadswaag en Hoornstraat, dat opklimt tot omstreeks 1550. Josephus P.A. Van Landen liet het pand in 1851 ingrijpend aanpassen tot zijn huidige vorm in neoclassicistische stijl.


De Moriaen en de Witte Craene

Lange Brilstraat 4-6 (Antwerpen)
Traditioneel herenhuis met vier vleugels rond een binnenplaats, samengesteld uit de voormalige huizen "De Moriaen" en "de Witte Craene", gebouwd door Gilbert Van Schoonbeke omstreeks 1548. De patriciërswoning kwam in 1635 in het bezit van de familie Roose en in 1724 van de familie Van Susteren.


Den Groenen Jaeger

Stadswaag 15 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis genaamd "Den Groenen Jaeger" gebouwd in 1628. Het pand werd in opdracht van de heer Em. De Pooter gerestaureerd naar een ontwerp door Henri Frans Van Steenbergen uit 1924, uitgevoerd in 1925.


Kantoorgebouw Noord Natie

Stadswaag 6 (Antwerpen)
Kantoorgebouw met gekoppelde, neotraditionele trapgevels op de hoek van Stadswaag, Hoornstraat en Lansstraat, in twee fasen opgetrokken in opdracht van de Noord Natie. Rechter pand door Jan De Vroey uit 1931, linker pand en aansluitend kantoorgebouw door Jos Bogaerts uit 1960.


Neoclassicistisch burgerhuis

Stadswaag 9 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd in opdracht van Fr(ançois?) Seghers, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1861.


Noord Natie

Stadswaag 7 (Antwerpen)
Samenstel van twee vroegere diephuizen met trapgevel, die in oorsprong opklommen tot de 17de eeuw. Het pand werd in 1931 heropgebouwd door Jan De Vroey in opdracht van de Noord Natie, die hier sinds 1867 gevestigd was.


Pakhuis Noord Natie

Stadswaag 8 (Antwerpen)
Pakhuis gebouwd in opdracht van de Noord Natie naar een ontwerp door de aannemer August Vermeulen uit 1892, onderdeel van de natiegebouwen die het bouwblok Stadswaag, Korte Brilstraat en Lansstraat beslaan.


Swerten Arent

Stadswaag 2 (Antwerpen)
Herenhuis genaamd dat in kern opklimt tot het derde kwart van de 16de eeuw, met een oorspronkelijk vijf traveeën breed gevelfront in classicerende barokstijl uit 1720. Enkel de voorgevel is behouden, geïntegreerd in een grootschalig woningbouwcomplex.


Traditioneel diephuis

Stadswaag 17 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel en getrapte dakkapellen boven de zijgevel, uit de eerste helft van de 17de eeuw.


Traditioneel diephuis

Stadswaag 14 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw. Het pand onderging een ingrijpende renovatie als onderdeel van een woonproject door de architecten Nico Verheyden en Winfrid G.L. Nuyens uit 1995.


Traditioneel diephuis

Stadswaag 12 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel, te dateren in de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.


Traditioneel diephuis

Stadswaag 11 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis op de hoek van Stadswaag en Lange Brilstraat, dat opklimt tot de tweede helft van de 16de of de 17de eeuw. De vensterordonnantie werd gewijzigd, en de geveltop vervangen door een schermgevel met kroonlijst in neoclassicistische stijl, tijdens de eerste helft van de 19de eeuw.


Traditioneel diephuis

Stadswaag 10 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis op de hoek van Stadswaag en Lange Brilstraat, te dateren in de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.


Traditioneel diephuis

Stadswaag 1A (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel uit de tweede helft van de 16de eeuw tot eerste helft van de 17de eeuw. Het pand werd vermoedelijk in de 19de eeuw verbouwd tot pakhuis.


Traditioneel diephuis

Stadswaag 19 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis dat minstens opklimt tot de 17de eeuw. De puntgevel werd in 1844 in opdracht van de heer Van Loy, door de aannemer J.B. Van Bijlen aangepast tot lijstgevel.


Traditioneel diephuis

Hoornstraat 8 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën, een insteek en twee bouwlagen onder een zadeldak, te dateren in de tweede helft van de 16de eeuw.


Twee neoclassicistische burgerhuizen

Hoornstraat 10-12 (Antwerpen)
Twee diephuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), waarvan de gevels respectievelijk in 1847 en 1851 herbouwd werden, in opdracht van de heren P. Everaerts en Van Landen.