Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis ontworpen door A. Marchand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52625   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52625

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak (pannen), op de plint gesigneerd A. Marchand en daterend van 1885.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis ontworpen door A. Marchand

Kortrijksesteenweg 34 (Gent)
Burgerhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, op de plint gesigneerd A. Marchand en daterend van 1885.