Beschermd monument

Restanten en toren parochiekerk Sint-Michiel

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 5263   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5263

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De oude Sint-Michielskerk te Westmeerbeek, bestaande uit de volledig tot een ruïne vervallen resten en de in de nieuwe kerk geïntegreerde westtoren, is beschermd als monument.Waarden

De kerk van Sint-Michiel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Michiel en restanten voormalige kerk

Netestraat 6 (Hulshout)
Kerk van 1939 met integratie van de gerestaureerde, eertijds uitspringende westtoren van de laatgotische kerk, die overigens volledig tot ruïne vervallen is.