Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Marmeren gedenkteken van 1978

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 52645   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52645

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Marmeren gedenkteken van 1978 voor de in Frankrijk begraven seizoensarbeiders, op het voormalige kerkhof rondom de Sint-Martinuskerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Marmeren gedenkteken van 1978

Meunyckenplein zonder nummer (Koekelare)
Marmeren gedenkteken van 1978 voor de in Frankrijk begraven seizoensarbeiders, op het voormalige kerkhof rondom de Sint-Martinuskerk.