Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52665
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52665

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zandstraat nrs. 102-104. Samenstel bestaande uit twee huizen met enkelhuisopstand van ca. 1910. Roodbakstenen gevels verlevendigd door het gebruik van witte baksteen voor de strekken en de horizontale belijning. Nr. 102 afgewerkt met bijna gevelbrede uitkragende trapgevel aanzettend op een rondboogfries. Op de begane grond erkeruitbouw. Bewaard, sierlijk schrijnwerk voor de ramen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van stadswoningen

Zandstraat 102-104 (Brugge)
Samenstel bestaande uit twee huizen met enkelhuisopstand van circa 1910. Roodbakstenen gevels verlevendigd door het gebruik van witte baksteen voor de strekken en de horizontale belijning.