Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
52681
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52681

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye of Klein Begijnhof. Werd korte tijd na het Sint-Elisabeth- of Groot Begijnhof opgericht circa 1240.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye

Lange Violettestraat 77-277 (Gent)
Het Klein Begijnhof werd korte tijd na het Groot Begijnhof opgericht circa 1240. Tussen 1600 en 1700 werd het begijnhof volledig wederopgebouwd. De huizen en conventen zijn geschikt rondom een centraal onregelmatig rechthoekig weiland, de zogenaamde dries afgezoomd met linden en haagbeuken terwijl de zuidoostelijke kant ingenomen wordt door de 17de-eeuwse begijnhofkerk. Tussen 1860 en 1880 werden huizen en conventen bijgebouwd en wederopgebouwd.

Is de omvattende vaststelling van

Bomenrij van gekandelaarde linden Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
In het Klein Begijnhof staat een bomenrij van gekandelaarde lindebomen. Ongeveer midden in de rij werd een boom verwijderd om een toegang te maken voor brandweerwagens. De bomenrij is echter nog steeds beeldbepalend in het begijnhof en ondersteunt er met haar aanwezigheid de rust en stilte.


Bomenrij van gekandelaarde linden Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Een U-vormige lijnaanplanting boort het centrale grasplein van het Klein Begijnhof af. Het betreft een uitgedunde bomenrij van gekandelaarde linden. Op het ogenblik van de inventarisatie in 2013 waren er 8 bomen verdwenen en zijn er nog 29, al dan niet in goede conditie, aanwezig. De bomenrij is beeldbepalend in het begijnhof en ondersteunt er met haar aanwezigheid de rust en stilte.


Convent Heilige Familie of Convent Huyshove

Lange Violettestraat 231 (Gent)
Convent in het Klein Begijnhof, opgevat als een complex met U-vormige plattegrond, volgens archiefstukken opgebouwd in 1652. Ommuurde voortuin midden voorzien van een bepleisterd trapgeveltje waarin een korfboogvormige poort. Gerestaureerde voorgevel van acht traveeën met dubbelhuisopstand, gedateerd 1662.


Convent Sblonden

Lange Violettestraat 201 (Gent)
Convent in het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken van 1638. Oorspronkelijk min of meer L-vormig en gesitueerd aan de ene kant van het verbindingsstraatje tussen het centrale binnenplein en de Achterstraat. Aan het verbindingsstraatje uitgebreid met een vleugel in derde kwart 19de eeuw tot een U-vormig complex. Korfboogvormig poortje met afgeschuind profiel en sluitsteen, ingeschreven in een trapgevel. Neogotische tuinkapel afgedekt met zadeldak links tegen de binnenmuur van de voortuin.


Convent Ten Langenacker

Lange Violettestraat 249, 249A-G (Gent)
Convent met L-vormige plattegrond, haaks ingeplant in de zuidwestelijke hoek van het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken opgetrokken in 1650. Toegankelijk langs een steekboogpoort in een gecementeerde trapgevel. Dubbelhuis van zeven traveeën met zadeldak.


Convent Ter Bruineghem

Lange Violettestraat 193, 193A-F (Gent)
Het Convent Ter Bruineghem, heden Huis Heilige Bruno, is volgens archiefstukken opgetrokken in 1663. Samengesteld uit een breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, waarachter een U-vormige aanbouw en links vooraan, vooruitspringend ten opzichte van het hoofdgebouw, een kleiner breedhuis van twee traveeën met rechts zijtrapgevel. Voortuin afgesloten door een muur met rechthoekige poort.


Convent Ter Liefs

Lange Violettestraat 261-263, 263A-G, 261A-G (Gent)
Convent bestaande uit een brede vleugel gesitueerd tegenover de westgevel van de kerk van het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken van 1643. Twee dubbelhuizen met een doorlopende lijstgevel van dertien traveeën. Rondboogpoort met geprofileerde booglijst, ingeschreven in een rechthoekige omlijsting.


Groothuis

Lange Violettestraat 235 (Gent)
Huis van de grootjuffer van het Klein Begijnhof, opgevat als een dubbelhuis op L-vormige plattegrond, van twee bouwlagen, volgens archiefstukken opbouw begonnen in 1661 doch voorste vleugel daterend van 1738. Bakstenen voorgevel van zeven traveeën, met de allure van een herenhuis, opgetrokken in classicerende barok.


Heilige Grafkapel

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Kleine kapel, gedateerd 1662 in een cartouche op de voorgevel. Opgetrokken ter vervanging van een oudere en grotere kapel in de nabijheid van de ingangspoort van het Klein Begijnhof. Baksteenbouw op een hoge plint van natuursteen, onder een zadeldakje, met voorpuntgevel van Balegemse zandsteen in barokstijl.


Infirmerie

Lange Violettestraat 237 (Gent)
Voormalige infirmerie van het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken opgebouwd in 1635, in 1655 deels herbouwd en waarschijnlijk geheel herbouwd in 1781-1782. Tweelaags breedhuis onder schilddak, voorzien van een verankerde bakstenen voorgevel van vijf traveeën, opgevat als lijstgevel met dubbelhuisopstand. Linkse zijgevel van drie traveeën en met enkelhuisopstand, eveneens een verankerde bakstenen lijstgevel.


Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Heropbouw van de kerk in laatrenaissance-, vroege barokstijl aangevat in 1658. De barokke voorgevel dateert van 1720. De huidige kerk ontvouwt een driebeukige basilicale plattegrond met schip van acht traveeën tussen zijbeuken met rechte sluiting en koor van één travee met driezijdige sluiting.


Nieuw Convent Heilige Antonius

Lange Violettestraat 209 (Gent)
Convent in het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken van 1630. Bestaande uit een 17de-eeuws breedhuis als hoofdgebouw waarvan de voorgevel heropgebouwd is in de tweede helft 19de eeuw, en rechts uitgebreid. Omringd door een ommuurde tuin en toegankelijk via een steekboogvormige poort met trapgevel. Dubbelhuis van vijf traveeën met zadeldak tussen twee zijtrapgevels en voorzien van twee getrapte dakvensters. Geschilderde en verankerde achtergevel van zes traveeën.


Onderpastorie en pastorie Begijnhof

Lange Violettestraat 275-277 (Gent)
Contract voor opbouw pastorie van het Klein Begijnhof volgens archiefstukken van 1634. Twee dubbelhuizen van twee bouwlagen, oorspronkelijk uit tweede kwart 17de eeuw en van respectievelijk vier en zes traveeën voorzien van een bakstenen lijstgevel. Aangepast in 1827 en uitgebreid in 1853 tot een doorlopende bakstenen lijstgevel van veertien traveeën.


Opgaande bruine beuk bij Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hoye

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Ten noorden van het Groothuis en langs de Achtervisserij, lag de ommuurde tuin van de grootjuffer, de directrice van het Klein Begijnhof. De tuin is nu ingericht als park voor de begijnhofbewoners. Een aantal beeldbepalende bomen werden opgenomen in de erfgoedinventaris waaronder een indrukwekkende bruine beuk


Opgaande bruine beuk bij Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hoye

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Ten noorden van het Groothuis en langs de Achtervisserij, lag de ommuurde tuin van de grootjuffer, de directrice van het Klein Begijnhof. De tuin is nu ingericht als park voor de begijnhofbewoners. Een aantal beeldbepalende bomen werden opgenomen in de erfgoedinventaris waaronder een opvallende opgaande bruine beuk. De bruine beuk staat links op de foto.


Opgaande esdoorn bij Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hoye

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Ten noorden van het Groothuis en langs de Achtervisserij, lag de ommuurde tuin van de grootjuffer, de directrice van het Klein Begijnhof. De tuin is nu ingericht als park voor de begijnhofbewoners. Een aantal beeldbepalende bomen werden opgenomen in de erfgoedinventaris waaronder een opvallende esdoorn.


Opgaande esdoorn bij Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hoye

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Ten noorden van het Groothuis en langs de Achtervisserij, lag de ommuurde tuin van de grootjuffer, de directrice van het Klein Begijnhof. De tuin is nu ingericht als park voor de begijnhofbewoners. Een aantal beeldbepalende bomen werden opgenomen in de erfgoedinventaris waaronder een opvallende esdoorn.


Opgaande paardenkastanje bij Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hoye

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Ten noorden van het Groothuis en langs de Achtervisserij, lag de ommuurde tuin van de grootjuffer, de directrice van het Klein Begijnhof. De tuin is nu ingericht als park voor de begijnhofbewoners. Een aantal beeldbepalende bomen werden opgenomen in de erfgoedinventaris waaronder een opgaande paardenkastanje.


Opgaande tamme kastanje bij Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hoye

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Ten noorden van het Groothuis en langs de Achtervisserij, lag de ommuurde tuin van de grootjuffer, de directrice van het Klein Begijnhof. De tuin is nu ingericht als park voor de begijnhofbewoners. Een aantal beeldbepalende bomen werden opgenomen in de erfgoedinventaris waaronder een opvallende opgaande tamme kastanje. Een foto van de tamme kastanje was moeilijk te nemen, doch hij staat in de schaduw achter de bruine beuk.


Poortgebouw

Lange Violettestraat 77 (Gent)
De huidige poort van het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye werd volgens archiefstukken in 1819 opgetrokken ter vervanging van de oude naar ontwerp van architect Pierre de Broe.


Sint-Begga Convent

Lange Violettestraat 239 (Gent)
Convent in het Klein Begijnhof, volgens archiefstukken van 1663. Breedhuis van zeventien traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak.


Sint-Godelievekapel

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Eenbeukige bakstenen kapel in het Klein Begijnhof van één bouwlaag met naar het oosten georiënteerd koor op trapezoïdale plattegrond, volgens archiefstukken opgetrokken in 1638 en ingewijd in 1639. Westgevel opgevat als een tot puntgevel verbouwde bakstenen trapgevel. Brede noordgevel in classicerende barok van 1723, opgevat als een bakstenen lijstgevel van vijf traveeën.


Treurbeuk bij Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hoye

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Ten noorden van het Groothuis en langs de Achtervisserij, lag de ommuurde tuin van de grootjuffer, de directrice van het Klein Begijnhof. De tuin is nu ingericht als park voor de begijnhofbewoners. Een aantal beeldbepalende bomen werden opgenomen in de erfgoedinventaris waaronder een opvallende treurbeuk.


Tuinkapel

Lange Violettestraat zonder nummer (Gent)
Bak- en natuurstenen neoclassicistische kapel opgetrokken in tweede helft 19de eeuw, gelegen in het Klein Begijnhof in een langgerekte tuin.