Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenvoudig arbeidershuisje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52717   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52717

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kasteelstraat nr. 16. Eenvoudig arbeidershuisje van ca. 1900. Gewitte, verankerde bakstenen lijstgevel op gepikte plint. Beluikte vensters.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenvoudig arbeiderswoning

Kasteelstraat 16 (Zwevegem)
Eenvoudige arbeiderswoning van circa 1900 met gewitte, verankerde bakstenen lijstgevel op gepikte plint en beluikte vensters.